Komentáre

Dokedy?

Autor: 29. apríla 2020 Zatiaľ bez komentárov
Dokedy?

S veľkým očakávaním sledujem, ako sa ide vyvíjať situácia na retailovom trhu v rámci obchodných centier. Niekoľko komentárov som mala k vyjadreniam epidemiológov, premiérovi a ministrovi hospodárstva.

Kto ma aspoň trochu pozná, vie, že sa venujem tejto problematike dlhé roky a práve to ma vedie k tomu, aby som napísala tento komentár. Momentálna situácia sa mi javí ako absolútne neudržateľná nielen zo strany nájomníkov obchodných centier, ale aj zo strany ich majiteľov. Patová situácia, ktorá naberá na rozmere každým dňom, môže znamenať koniec pre mnohé firmy. Forma pomoci poskytovaná štátom je príliš malá záplata a len pre tých, ktorí javili známky „bezproblémovosti“ v minulom období a navyše pomoc, ktorá bude poskytnutá je minimálna. Každý, kto do prevádzky a fungovania obchodných centier po technicko-prevádzkovej stránke aspoň trochu vidí, snáď dá za pravdu niekoľkým faktom:

  1. V rámci OC môže prebiehať 2-stupňová kontrola návštevnosti a dodržiavania hygienických pravidiel. Prvá na hlavnom vstupe do OC a druhá na samotnom vstupe do jednotlivých prevádzok. Takýto systém kontroly neposkytujú žiadne iné samostatné prevádzky, ktoré sú momentálne otvorené.
  2. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou obchodných centier sú počítadlá návštevnosti, čiže máte presný prehľad, koľko zákazníkov sa v centre nachádza a podľa toho viete aj regulovať ich počet v súlade s nariadením vlády.
  3. OC v rámci hygienických predpisov SR, aj mimo terajšej situácie, postupujú veľmi obozretne a dôsledne s dodržiavaním hygieny vo svojich prevádzkových priestoroch. To isté platí o jednotlivých prevádzkach. OC majú priamo v zmluvách uvedené, že nájomníci musia dodržiavať hygienické a prevádzkové nariadenia obchodného centra. Čiže každé centrum si vie v tomto období sprísniť nároky na hygienu a dodržiavanie hygienických nariadení.
  4. OC disponujú strážnou službou, ktorá môže všetky tieto nariadenia a ich dodržiavanie priebežne kontrolovať počas celej prevádzkovej doby centra.
  5. OC disponujú vzduchotechnickými zariadeniami, ktoré bez ohľadu na situáciu podliehajú zo zákona pravidelným kontrolám, údržbe, výmene filtrov, dizinfekcii, dezinsekcii. OC majú tieto služby zazmluvnené celoročne, nie len počas nejakého vírusu a vedia si tieto služby objednať tak často, ako to bude situácia vyžadovať .
  6. OC disponujú upratovacím servisom na báze od 12 do 16 hodín denne NONSTOP. Disponujú prostriedkami a zariadeniami, ktoré vedia bez problémov zabezpečiť maximálnu hygienu v priestoroch obchodného centra.

Všetky tieto uvedené fakty DOHROMADY nevie zabezpečiť ani jedna predajňa, ktorá funguje na báze samostatnej predajne alebo voľne stojacej predajne. Ja sa nechcem nikoho týmto dotknúť a teší ma, že aspoň niečo funguje. ALE pýtam sa kompetentných, či zvážili a či sú si vôbec vedomí týchto faktov, ktoré sú absolútne nepopierateľné a kontrolovateľné.

Mňa by veľmi zaujímalo, kto poradcom a vláde radí v otázke retailu resp. maloobchodu, lebo všetky fakty hovoria za to, že OBCHODNÉ CENTRÁ sú miesta, ktoré môžu fungovať v bezpečnom a kontrolovateľnom režime. Medzi prevádzkami drogérie, potravín, lekárne, a iných doposiaľ schválených prevádzok a prevádzok, ktoré sú vyňaté a teda zatvorené, nie je vôbec žiadny rozdiel. Na základe akých faktov sa rozhoduje o tom, kto prežije a koho nechajú padnúť?! Myslím si, že je najvyšší čas začať konať spoločne a adresovať viac ako takýto status kompetentným ľuďom.

Situácia sa javí, a prajem si, aby to tak ostalo, že nebudeme mať nemocnice plné ľudí s ochorením covid-19, ale môže sa veľmi rýchlo stať, že sa nám rapídne zvýšia čísla počtu pacientov s psychiatrickými ochoreniami, lebo toto na zbláznenie naozaj je.

Zvýšia sa nám čísla osobných bankrotov. Zvýšia sa nám počty nezamestnaných. Zvýšia sa nám počty ľudí žijúcich na hranici chudoby alebo v chudobe. Zvýšia sa nám počty firiem, ktoré budú musieť ísť do konkurzu. A to stále hovorím len o retailoch a prevádzkach v rámci obchodných centier.

Ak máte podobný názor alebo ak aj máte pripomienky, kontaktujte ma a pokúsme sa spoločne zabrániť totálnemu rozpadu fungovania obchodných centier a vráťme do nich život. Na to boli postavené. Škody, ktoré vznikajú za stiahnutými mrežami predajní a sú nepredstaviteľné.

Dokedy?

– Katarína Duchovná
DUKATY property, s.r.o.

Zanechajte nám komentár