Fungovanie zberných miest plastového odpadu „CoSpots“ v Nigérii 

Ako pomáha naše obchodné partnerstvo rozvíjať región v Nigérii?

Prečo vznikol projekt?

Pred vyše dvoma rokmi sme založili neziskovkovú organizáciu ONETRIBE Foundation, ktorá vykonáva rozvojové činnosti zamerané hlavne na podporu vzdelávania detí, zlepšenie infraštruktúry na školách a na podporu dievčat a žien s cieľom zmeniť ich budúcnosť prostredníctvom ekonomickej samostatnosti. 

Za dva roky sme prostredníctvom našich projektov oslovili viac ako 3000 detí a ľudí a to najmä v Ugande a v Nigérii. Podporujeme najzraniteľnejších ľudí na ich ceste k lepšiemu životu, a to formou vzdelávania a rozvoja podnikateľských aktivít. 

Keďže sa činnosť ONETRIBE Foundation rozrástla, hľadali sme cestu ako ďalej finančne podporovať naše aktivity. A tak vznikol projekt “CoSpots” v  Nigérii, ktorý spája v sebe nielen ekonomický ale aj sociálny a environmentálny aspekt.

Ak si chcete viac prečítať a podporiť aktivity spoločnosti ONETRIBE Foundation, navštívte  našu webstránku.

Fungovanie zberných miest „CoSpots“

Projekt vytvárania zberných miest plastového odpadu “Cospots” v Nigérii prebieha v spolupráci a s podporou MZV SR,  Slovenskej agentúry pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu.

Niektoré miesta zberu plastov majú podobu veľkých zberných kontajnerov, prípadne veľkoobjemových vakov,  vyrobených na mieru, ktoré sú umiestnené v školách a komunitách. Väčšie zberné miesta slúžia aj ako výkupné miesta. Miestni obyvatelia si zberom a následným výkupom plastu môžu takto zabezpečiť dodatočný príjem, čím sa zvýši ich životná úroveň.

Tých, ktorí nebudú mať možnosť navštíviť zberné miesto, chce firma navštevovať v jednotlivých komunitách a plast vykupovať priamo v mieste ich bydliska a odvážať na pick up autách. Následne sa plast pretriedi, zlisuje a odpredá na ďalšie spracovanie. Takto nadobudnuté finančné prostriedky môžu byť použité na naše rozvojové projekty.

Sociálne dopady projektu na obyvateľov

štúdia uskutočniteľnosti projektu (prelink na štúdiu) ukázala, že vytváranie miest zberu plastových odpadov možno považovať za:

riešenie, ako vyčistiť krajinu, vytvoriť zdravé životné prostredie a prispievať tak k pozitívnym klimatickým zmenám

príležitosť na vytváranie nových pracovných miest a zdrojov príjmu pre všetkých obyvateľov bez rozdielu veku a pohlavia
(podpora diverzity)

obchodnú príležitosť a možnosť použiť ako zdroj financovania ďalších projektov

Vďaka tomuto projektu zabezpečujeme v spolupráci s ONETRIBE Foundation v Nigérii niekoľko rozvojových aktivít. Pomáhame zlepšovať infraštruktúru v školách, aktívne vzdelávame deti aj dospelých o nutnosti ochrany životného prostredia. 

Dospelým ženám a mladým dievčatám pomáhame získať ekonomickú nezávislosť a slobodu prostredníctvom vytvárania podmienok na tvorbu vlastného podnikania či získania spravodlivého zamestnania. 

Našimi aktivitami podporujeme aj rozvoj infraštruktúry v rámci miestnych komunít a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.

Kúpou lisovaných plastov podporujete nielen svoj biznis ale aj ľudí v regiónoch Nigérie.

Líder uplatňovania princípov OSN: SDGS 2030

Vďaka environmentálnym projektom, ktoré dávajú odpadu novú – trhovú hodnotu, prispievame k naplneniu bodov SDGs 2030. Sme lídrami v kombinácií uplatňovania týchto princípov, pretože okrem bodu 13 sa venujeme aj bodom 5, 8, 9, 11.

Zaviazali sme sa a napĺňame princíp rovnosti pohlaví, ekonomického rastu, rozvíjame infraštruktúru a podporujeme vznik udržateľných komunít. A tým, že podporujeme zber, triedenie a spracovanie plastového odpadu na vytvorených miestach – CoSpots (collection spots), pomáhame aj v boji proti klimatickým zmenám.

Spoznajte bližšie naše ciele a hodnoty, ktoré stoja za týmito aktivitami. Spoznajte našu firmu.

Budúcnosť bezpochyby patrí trvalo udržateľnému podnikaniu

Tvorme spoločne podnikanie, ktoré stojí na udržateľných riešeniach. Spojme sa.

Prečo projekt vznikol?

Ten hlavný dôvod bola ONETRIBE FOUNDATION, naša neziskovka. Dlho som hľadala cestu a spôsob ako financovať vzdelávacie aktivity a školskú infraštruktúru v Nigérii a nielen tam. Vzhľadom na znečistenie krajiny, verím, že vytvorenie CoSpotov pre zber plastov, ich spracovanie a následný predaj nám zabezpečia prostriedky na naše neziskové aktivity. Lebo vzdelanie je základ pre zlepšenie akýchkoľvek podmienok.

Tento web vytvorila reklamná agentúra Magnetica s.r.o.