Dukaty property

váš partner pre čistejšiu planétu

Sme firma, ktorá sa zaoberá environmentálnymi otázkami.

Našim cieľom je vytvorenie zberných miest plastového odpadu „CoSpots“, alebo Collection Spots v Nigérii, čím chceme dosiahnúť zlepšenie životného prostredia v krajine a tiež nárast životnej úrovne jej obyvateľov, tým, že budú za zber plastov odmeňovaní.

Projekt zohľadňuje a napĺňa tieto ciele OSN pre trvalo udržateľný rozvoj (SDGs 2030):

rovnosť pohlaví

ekonomický rast

rozvoj infraštruktúry

udržateľné komunity

boj proti klimatickým zmenám

PARTNERI