O nás

Na slovenskom trhu pôsobíme už od roku 2006. Po 15 rokoch existencie našej spoločnosti dozrel čas na zmenu. S touto myšlienkou sme sa pohrávali už niekoľko rokov, no v dôsledku klimatických zmien je táto potreba stále naliehavejšia.

Spoločnosť Dukaty property, s.r.o. za posledné dva roky prešla výrazným procesom transformácie. Firma, ktorá sa dovtedy venovala výhradne správe a manažmentu obchodných centier, sa od roku 2020 začala zaoberať aj environmentálnymi témami so zameraním na zelenú cirkulárnu ekonomiku.

Tento proces transformácie vznikol celkom prirodzene v spojení so založením občianskeho združenia a neziskovej organizácie ONETRIBE FOUNDATION.

Naša misia

Počas cestovania po rôznych krajinách si človek uvedomí do akej miery sú niektoré krajiny znečistené a najmä tie v Afrike a Ázii. O nutnosti a potrebe začať aktivity v Nigérii ma presvedčila situácia v krajine, kde som na vlastné oči začiatkom roku 2020 v Lagose videla, že zber plastového odpadu je cesta ako túto krajinu zachrániť – ako pomôcť vytvoriť pracovné miesta, vzdelávať dospelých ľudí aj deti.

A tak vznikla myšlienka že založím o.z. ako aj n.o., ktoré sa, v spolupráci s Dukaty property, začnú venovať aktivitám na záchranu životného prostredia prostredníctvom vzdelávania.

Podnetom na transformáciu spoločnosti Dukaty property bola potreba financovania našich charitatívnych vzdelávacích aktivít a environmentálnych projektov v Afrike.

Ako to začalo

Počas obdobia pandémie boli možnosti cestovania obmedzené, takže prvý projekt v rámci nášho o.z. ONETRIBE FOUNDATION, ktorý sme úspešne realizovali v Ugange, bol vyslovene online.

A až pri našom druhom charitatívnom projekte Oprava školy, ktorého realizácia začala v roku 2021 v Nigérii, som sa počas môjho pobytu rozhodla, že sa budem venovať environmentálnemu zameraniu. Vzhľadom na znečistenie krajiny, som to považovala nie len za dobrý nápad ale priam nevyhnutnosť.

V roku 2021 som preto oslovila MZV, sekciu SAMRS, prihlásila sa do vyhlásených výziev a uspela v rámci PPP projektov. Ako o.z. a n.o. sme sa do výziev zapojiť nemohli, keďže jednou z podmienok bolo ročné fungovanie združenia, čo sme v čase podavania ziadosti nespĺňali. Tematika bola jasná – Zber plastového odpadu. A tak vznikol projekt Vytvorenie zberných miest plastového odpadu „CoSpots“, alebo Collection Spots.

Katarína Duchovná

konateľka spoločnosti
Dukaty property, s.r.o.

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

Use this short paragraph to explain how you will deliver this benefit to the visitor if they decide to work with you.