O nás

Na slovenskom trhu pôsobíme už od roku 2006. Po 15 rokoch existencie našej spoločnosti dozrel čas na zmenu. S touto myšlienkou sme sa pohrávali už niekoľko rokov, no v dôsledku klimatických zmien je táto potreba stále naliehavejšia.

Spoločnosť Dukaty property, s.r.o. za posledné dva roky prešla výrazným procesom transformácie. Firma, ktorá sa dovtedy venovala výhradne správe a manažmentu obchodných centier, sa od roku 2020 začala zaoberať aj environmentálnymi témami so zameraním na zelenú cirkulárnu ekonomiku.

Tento proces transformácie vznikol celkom prirodzene v spojení so založením občianskeho združenia a neziskovej organizácie ONETRIBE FOUNDATION.

Naša misia

Podnetom na transformáciu spoločnosti Dukaty property bola potreba financovania našich charitatívnych projektov, keď sme hľadali akým spôsobom budeme naše vzdelávacie aktivity a environmentálne projekty v Afrike financovaťPri návšteve krajiny som videla, že zber plastového odpadu je cesta, ako túto krajinu zachrániť – ako pomôcť vytvoriť pracovné miesta, vzdelávať dospelých ľudí aj deti.

A tak vznikla myšlienka že Dukaty property sa v spolupráci s Onetribe Foundation, začnú venovať ako vzdelávacím tak aj pracovným aktivitám a budeme iniciovať činnosti, ktoré kladne vplývajú na životné prostredie a klimatické zmeny.

Ako to začalo

Počas obdobia pandémie boli možnosti cestovania obmedzené, takže prvý projekt v rámci nášho o.z. ONETRIBE FOUNDATION, ktorý sme úspešne realizovali v Ugange, bol vyslovene online.

A až pri našom druhom charitatívnom projekte Zlepšenie infraštruktúry a podmienok vyučovania v Baptist Secondary school v Eku, Delta State, ktorého realizácia začala v roku 2021 v Nigérii, som sa počas môjho pobytu rozhodla, že sa budem venovať environmentálnemu zameraniu. Vzhľadom na znečistenie krajiny, som to považovala nie len za dobrý nápad ale priam nevyhnutnosť.

V roku 2021 som preto oslovila MZV, sekciu SAMRS, prihlásila sa do vyhlásených výziev a uspela v rámci PPP projektov. Ako o.z. a n.o. sme sa do výziev zapojiť nemohli, keďže jednou z podmienok bolo ročné fungovanie združenia, čo sme v čase podávania žiadosti nespĺňali. Tematika bola jasná – Zber plastového odpadu. A tak vznikol projekt Vytvorenie zberných miest plastového odpadu „CoSpots“, alebo Collection Spots.

Katarína Duchovná

konateľka spoločnosti
Dukaty property, s.r.o.

Už neprijímam veci, ktoré nemôžem zmeniť. Mením veci, ktoré nemôžem prijať.