O nás

Sme firma, ktorá implementuje environmentálne projekty, pričom odpadu dávame novú, trhovú hodnotu. Meníme “trash to cash” alebo ponúkame iné sociálne benefity ako napr. úhradu školného a pod. Našu činnosť sme zamerali na africký kontinent vzhľadom na vysokú mieru znečistenia afrických krajín a zároveň nízku mieru vzdelávania a informovanosti o klimatických zmenách. 

Tvoríme sociálne benefity a tým motivujeme ľudí k recyklácii odpadu, čím sa podieľame na znižovaní znečistenia krajiny, a zároveň zvyšujeme životnú úroveň obyvateľstva.  Vytvárame a podporujeme podnikateľské a pracovné príležitosti v Nigérii. 

Sme nielen nadšení pre zelené udržateľné riešenia, recykláciu a obehové hospodárstvo, ale sme aj lídri v kombinácii uplatňovania SDGS 2030 (nakoľko okrem bodu 13 sa venujeme aj bodom 5,8,9,11).

Dukaty property a jej minulosť

Naša firma pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006 a úspešne sa venovala výhradne správe a manažmentu obchodných centier, hotelov a reštauračných zariadení.

Prepojenie s Onetribe Foundation

Aby sme bližšie predstavili našu firmu Dukaty property a jej transformáciu, musíme začať pri občianskom združení a neziskovej organizácií Onetribe Foundation, ktorú sme založili v roku 2020, a ktorá sa venuje hlavne charitatívno – edukatívnym projektom.

Podnetom na transformáciu spoločnosti Dukaty property bola práve potreba financovania našich charitatívnych projektov v organizácií Onetribe Foundation. Hľadali sme spôsoby, ako budeme naše vzdelávacie aktivity a environmentálne projekty v Afrike financovať.

A tak vznikla myšlienka, že Dukaty property sa v spolupráci s Onetribe Foundation, začnú venovať ako vzdelávacím tak aj pracovným a podnikateľským aktivitám. Budeme iniciovať činnosti, ktoré kladne vplývajú na životné prostredie a klimatické zmeny.

“Pri návšteve krajiny som videla, že zber plastového odpadu je cesta, ako túto krajinu zachrániť – ako pomôcť vytvoriť pracovné miesta, vzdelávať dospelých ľudí aj deti.”

KATARÍNA DUCHOVNÁ
konateľka spoločnosti Dukaty property, s.r.o.

Súčasnosť

Prvý projekt sa uskutočnil ešte počas obdobia pandémie, keď boli možnosti cestovania obmedzené. Realizovali sme ho v Ugande a prebiehal výslovne online. Podporili sme organizáciu Buyende care foundation v ich ceste za ekonomickou samostatnosťou. 

Druhý projekt  s názvom Zlepšenie infraštruktúry a podmienok vyučovania v Baptist Secondary school v Eku, Delta State, ktorého realizácia začala v roku 2021 v Nigérii bol pre nás prelomový, pretože sme sa pri jeho realizácií rozhodli, že sa budeme venovať enviromentálnemu zameraniu. Vzhľadom na znečistenie krajiny, sme to považovali za dobrý nápad a nevyhnutnosť.

Tvorba CoSpots v Nigérii

V roku 2021 sme oslovili MZV SR, sekciu SAMRS, prihlásili sa do vyhlásených výziev a uspeli v rámci PPP projektov. Ako o.z. a n.o. sme sa do výziev zapojiť nemohli, keďže jednou z podmienok bolo ročné fungovanie združenia, čo sme v čase podávania žiadosti nespĺňali. Tematika bola jasná – Zber plastového odpadu. A tak vznikol projekt „Vytvorenie zberných miest plastového odpadu „CoSpots“ v Nigérii“.

Prečo projekt vznikol?

Ten hlavný dôvod bola ONETRIBE FOUNDATION, naša neziskovka. Dlho som hľadala cestu a spôsob ako financovať vzdelávacie aktivity a školskú infraštruktúru v Nigérii a nielen tam. Vzhľadom na znečistenie krajiny, verím, že vytvorenie CoSpotov pre zber plastov, ich spracovanie a následný predaj nám zabezpečia prostriedky na naše neziskové aktivity. Lebo vzdelanie je základ pre zlepšenie akýchkoľvek podmienok.

Tento web vytvorila reklamná agentúra Magnetica s.r.o.