Vytvorenie zberných miest plastového odpadu “CoSpots”
v Nigérii

Vznik, priebeh a novinky z projektu

Projekt prebieha za podpory a v spolupráci:
Slovenská agentúra pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu

Hlavný partner projektu v Nigérii:
4EVER NIG LIMITED

Aktuálne informácie

Prvá fáza ukončená

Aktuálne prebieha

Priebeh realizácie projektu

Štúdia uskutočniteľnosti

ukončená prvá fáza (september 2021 – apríl 2022)

Cieľom projektu bolo vytvorenie Štúdie uskutočniteľnosti Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu „CoSpots“, alebo Collection Spots v Nigérii.

Naša štúdia ukazuje, že vytváranie miest zberu plastových odpadov možno považovať za:

  • riešenie ako vyčistiť krajinu, vytvoriť zdravé životné prostredie a prispievať tak k pozitívnym klimatickým zmenám, 
  • príležitosť na vytváranie nových pracovných miest a zdrojov príjmu pre všetkých obyvateľov bez rozdielu veku a pohlavia (podpora diverzity) a 
  • obchodnú príležitosť a možnosť použiť ako zdroj financovania ďalších projektov.

Štúdiu uskutočniteľnosti sme realizovali s nigérijským partnerom Topzy recycling, ako prípravnú fázu projektu, ktorej celý obsah a výsledky si môžete prečítať tu.

Realizačný projekt

Projekt je zameraný na zber, triedenie a spracovanie plastového odpadu na vytvorených miestach – CoSpots (collection spots). 

Niektoré miesta zberu plastov budú mať podobu veľkých zberných kontajnerov, vyrobených na mieru, napr. v školách alebo v parkoch a iné, väčšie budú slúžiť aj ako výkupné miesta, čím sa zabezpečí dodatočný príjem pre obyvateľov, ktorým sa takto môže zvýšiť životná úroveň. 

Tých, ktorí nebudú mať možnosť navštíviť zberné miesto, chce firma navštevovať v jednotlivých komunitách a plast vykupovať priamo v mieste ich bydliska a odvážať na pick up autách. 

Následne sa plast pretriedi, zlisuje a odpredá na ďalšie spracovanie.

Po úspešnej realizácii Štúdie uskutočniteľnosti v roku 2021 sme v lete, presnejšie v auguste 2022 vstúpili v rámci nášho projektu a v spolupráci so SAMRS do realizačnej časti. Aj vo veľmi sťažených podmienkach sa nám podarilo naplniť hneď niekoľko aktivít. Celú správu k realizačnému projektu si môžete prečítať TU.

Prečo projekt vznikol?

Ten hlavný dôvod bola ONETRIBE FOUNDATION, naša neziskovka. Dlho som hľadala cestu a spôsob ako financovať vzdelávacie aktivity a školskú infraštruktúru v Nigérii a nielen tam. Vzhľadom na znečistenie krajiny, verím, že vytvorenie CoSpotov pre zber plastov, ich spracovanie a následný predaj nám zabezpečia prostriedky na naše neziskové aktivity. Lebo vzdelanie je základ pre zlepšenie akýchkoľvek podmienok.

Tento web vytvorila reklamná agentúra Magnetica s.r.o.