https://www.youtube.com/watch?v=VYMIkwQqbno
Kompletné poradenské služby

Dobrá zmluva šetrí

vaše financie

Zistite viac

Ako vám vieme pomôcť

Naša spoločnosť poskytuje aj konzultačné služby a to v rôznych oblastiach týkajúcich sa chodu a činnosti prevažne nákupných centier. Našou hlavnou prednosťou sú reálne dlhoročné skúsenosti s riadením a prevádzkou obchodných centier vo všetkých smeroch.

Týmto spôsobom sme schopní zabezpečiť konzultačnú činnosť vo všetkých smeroch riadenia obchodného centra, samozrejme nielen toho, ale aj akejkoľvek nehnuteľnosti.

Poskytujeme konzultácie v rámci nájomných zmlúv, podmienok prenájmu, hľadania lokality či výberu cieľovej skupiny zákazníkov.

Naše konzultačné služby zameriavame aj na legislatívnu činnosť a ponúkame klientom analýzu zmlúv aj s odporučením na prípadné zmeny znenia zmlúv.

Našou nespornou výhodou je podrobná znalosť trhu a konkurencie, podmienky, za akých obchodné centrá fungujú ako aj súvislosti, ktoré majú priamy vplyv na ekonomické výsledky našich klientov.

Spoľahlivosť a citlivé narábanie s informáciami klienta nás predurčujú tomu byť nápomocní pri tvorbe budget plánov každého charakteru – technického, ekonomického, marketingového. Vaša dôvera je pre našu spoločnosť prioritou.

Vykonávame konzultačné stretnutia – semináre a školenia v uvedených oblastiach a tiež ponúkame naše služby aj v oblasti personálneho manažmentu.

Základom obojstrannej spokojnosti a úspechu je dobrá zmluva.

Ako jediní na Slovensku ponúkame konzultačné služby v oblasti vyúčtovania prevádzkových nákladov. Podrobnou analýzou vieme odporučiť ďalšie kroky k optimalizácii nákladových položiek.

Poradenské a konzultačné služby

– pre nájomníkov obchodných alebo iných komerčných centier a nehnuteľností poskytujeme široké portfólio služieb

ponúkame rozsiahle know how na lokálnych trhoch.a individuálne riešenia

Ponúkame dlhoročné skúsenosti v oblasti prenájmu, ako aj početné význačné referencie. Prosíme kontaktujte nás pre detailnejšie informácie.

Služby pre nájomcov

Sprostredkovanie prenájmu

Silné vzťahy s prenajímateľmi

Naše silné vzťahy s prenajímateľmii nám umožňujú lepšie pochopiť ich obchodné ciele. Môžeme tak prísť s overenými a vypracovanými stratégiami pri vyjednávaní a urýchliť uzavretie transakcie.

Pomôžueme nájomcom určiť a zladiť strategické obchodné, finančné a prevádzkové ciele s požiadavkami na nehnuteľnosti. Či už klientom poskytujeme poradenstvo v oblasti kúpy, obnovenia prenájmu, relokácie či konsolidácie nehnuteľností, naše služby sú vďaka detailnej znalosti globálnych trhov a strategickému prístupu pri riešení problémov veľmi cenené.

Služby zastupovania nájomcov zahŕňajú strategický rozvoj, výstavbu a plánovanie na mieru, demografické analýzy, logistické / distribučné služby, analýzy trhu, analýzy nákladov na priestory a vyjednávania. Zabezpečíme nájomcom aj ďalšie služby ako riadenie projektu, správu nehnuteľnosti alebo administráciu nájomných zmlúv.

Spolupracujeme s nájomcami slovenskými aj zahraničnými  a snažíme sa plniť ich požiadavky,.

Ako môžeme pomôcť

Pomôžeme  nájomcom určiť a zladiť strategické obchodné, finančné a prevádzkové ciele s požiadavkami na nehnuteľnosť.

Stratégia pre lokalitu

poskytuje nezávislé poradenstvo pre všetky aspekty stratégie pre lokalitu, pričom identifikuje nové oblasti príležitostí a konfiguruje zdroje na existujúcich miestach.

Keď príde k plánu voľby lokality, náš poradenský tím berie na vedomie, že získanie nehnuteľnosti nie je vašou kľúčovou požiadavkou. Uvedomujeme si, že majetok slúži na podporu hlavných funkcií vášho podnikania – poskytovania produktov a služieb.

Náš tím sa sústredí na faktory, ktoré môžu výrazne ovplyvniť obchodnú výkonnosť, ako napríklad dostupnosť miestnej pracovnej sily, náklady a arbitráž nákladov, podnikateľské prostredie, regulačné a rizikové faktory, ako aj dopravné faktory a konfigurácia dodávateľského reťazca. Po identifikácii týchto základných prvkov sa môže začať s hľadaním ideálneho priestoru.

Služby v oblasti maloobchodných priestorov

Rozumieme maloobchodu

Plne chápeme, že Úspechom v retaily sú detaily a osobný prístup

Vývoj nákupného správania sa spotrebiteľov predstavuje pre maloobchodných operátorov najväčšie výzvy. Podrobne skúmame zásadné trendy v tejto oblasti
a prezentujeme ich dôsledky na maloobchodníkov, investorov a ich nehnuteľnosti.

Sme dôveryhodným poradcom

Vďaka nášmu komplexnému pôsobeniu na trhu poskytujeme poradenstvo vlastníkom nehnuteľností týkajúce sa prenájmov, predaja alebo celkovej modernizácie ich retailových nehnuteľností.

Sme taktiež dôveryhodným konzultantom pre menších operátorov, rovnako ako aj pre veľké obchodné reťazce, pre ktorých je výber správnej lokality a dojednanie nájomných podmienok základom pre úspech ich prevádzok.

Naše hlboké znalosti a prehľad fungovania maloobchodu v kombinácii s lokálnym, regionálnym a globálnym pôsobením, nám pomáhajú doručiť klientovi skutočnú konkurenčnú výhodu, či už sú to prevádzkovatelia obchodov, profesionálni investori, veľké reťazce alebo súkromný kapitál.

Naša najdôležitejšie SLUŽBA , ktorá nemá konkurenciu

Poskytujeme  právne aj finančné poradenstvo  v oblasti ročného vyúčtovania prevádzkových nákladov .  Každý rok obchodné centrá posielajú  ROČNÉ vyúčtovanie všetkých služieb spojených s chodom a obsluhou obchodného centra . Veľakrát sa stávam, že nájomník neobdrží dostatočné informácie, aké náklady sú vo vyúčtovaní zahrnuté . Samozrejme sú prípady, kedy sa finančné prostriedky vracajú na účet nájomníka . Tých je však podstatne menej ako tých, kedy musí nájomník doplácať celoročné náklady. PONÚKAME ANALÝZU ZMLUVY AKO AJ ANALÝZU VYÚČTOVANIA ROČNÝCH PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV. AKO JEDINÍ NA SLOVENSKU  .

Budujte vaše podnikanie správne

Kontaktujte nás