Odpad ako hodnotný zdroj surovín

Využite potenciál, ktorý vám ponúka Afrika. Zvyšujeme kvalitu životného prostredia a ľudského života v Nigérii prostredníctvom zvyšovania efektivity spracovania druhotných surovín.

Nakupujte lisované plasty priamo z Nigérie

Podporte svoj biznis už dnes a prispejete nielen k čistejšej planéte, ale aj k vytvoreniu lepších podmienok pre život v Nigérii

Kúpou lisovaných plastov podporujete nielen svoj biznis, ale aj ľudí v regiónoch Nigérie

(aj našu planétu)

Budúcnosť bezpochyby patrí trvalo udržateľnému podnikaniu. Našli sme spôsob, ako zvýšiť kvalitu životného prostredia a zároveň životnú úroveň v Nigérii a súčasne podporiť v rozvoji aj firmy v Európe formou konceptu trvalo udržateľného rozvoja.

Vďaka environmentálnym projektom, ktoré dávajú odpadu novú hodnotu, zabezpečujeme v Nigérii niekoľko rozvojových aktivít. Pomáhame zlepšovať infraštruktúru v školách, aktívne vzdelávame deti aj dospelých o nutnosti ochrany životného prostredia a dospelým ženám a mladým dievčatám pomáhame získať ekonomickú nezávislosť a slobodu prostredníctvom vytvárania podmienok na tvorbu vlastného podnikania či získania spravodlivého zamestnania. Spoznajte podrobne naše charitatívne aktivity – viac na www.onetribe.fountation.

Ako pomáha naše obchodné partnerstvo rozvíjať región v Afrike?

CoSpots v Nigérii

Vytvorenie zberných miest plastového odpadu

Kúpou lisovaných plastov tak môžete pomôcť projektu, ktorého cieľom je vytvorenie zberných miest plastového odpadu „CoSpots“, alebo Collection Spots v Nigérii. Chceme dosiahnuť zlepšenie životného prostredia v krajine a tiež nárast životnej úrovne vytváraním pracovných pozícií v sektore ako aj finančným odmeňovaním za zber plastov.

Aktuálne informácie o projekte

Tento projekt je realizovaný v spolupráci a s podporou MZV SR,  Slovenskej agentúry pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu.

01
Prvá fáza
Ukončená
02
Druhá fáza
Aktuálne prebieha

Projekt napĺňa najvyššie ambície pomoci a podpory obyvateľstva v Nigérii, a taktiež zohľadňuje aj ciele OSN pre trvalo udržateľný rozvoj (SDGs 2030):

gender equality

economic growth

infrastructure development

sustainable communities

fighting climate change

Pomôžte nášmu projektu. Stačí, ak nakúpite lisované plasty z Nigérie.

Prečo projekt vznikol?

Ten hlavný dôvod bola ONETRIBE FOUNDATION, naša neziskovka. Dlho som hľadala cestu a spôsob ako financovať vzdelávacie aktivity a školskú infraštruktúru v Nigérii a nielen tam. Vzhľadom na znečistenie krajiny, verím, že vytvorenie CoSpotov pre zber plastov, ich spracovanie a následný predaj nám zabezpečia prostriedky na naše neziskové aktivity. Lebo vzdelanie je základ pre zlepšenie akýchkoľvek podmienok.

Tento web vytvorila reklamná agentúra Magnetica s.r.o.