cospots

Vytvorenie zberných miest plastového odpadu v Nigérii

realizované vďaka podpore:

Štúdia uskutočniteľnosti

ukončená prvá fáza

Cieľom projektu bolo vytvorenie Štúdie uskutočniteľnosti Vytvorenie zberných miest plastového odpadu „CoSpots“, alebo Collection Spots v Nigérii.

Naša štúdia ukazuje, že vytváranie miest zberu plastových odpadov možno považovať za:

  • riešenie ako vyčistiť krajinu, vytvoriť zdravého životné prostredie a prispievať tak k pozitívnymi klimatickým zmenám, 
  • príležitosť na vytváranie nových pracovných miest a zdrojov príjmu pre všetkých obyvateľov bez rozdielu veku a pohlavia (podpora diverzity) a 
  • obchodnú príležitosť a možnosť použiť ako zdroj financovania ďalších projektov.

V roku 2021 som zrealizovala Štúdiu uskutočniteľnosti, ktorej výsledky si môžete prečítať tu.

 

Realizačný projekt

práve prebieha

Projekt je zameraný na zber, triedenie a spracovanie plastového odpadu na vytvorených miestach – CoSpots (collection spots). 

Niektoré miesta zberu plastov budú mať podobu veľkých zberných kontajnerov, vyrobených na mieru, napr. v školách alebo v parkoch a iné, väčšie budú slúžiť aj ako výkupné miesta, čím sa zabezpečí dodatočný príjem pre obyvateľov, ktorým sa takto môže zvýšiť životná úroveň. 

Tých, ktorí nebudú mať možnosť navštíviť zberné miesto, chce firma navštevovať v jednotlivých komunitách a plast vykupovať priamo v mieste ich bydliska a odvážať na pick up autách. 

Následne sa plast pretriedi, zlisuje a odpredá na ďalšie spracovanie.